scholar in the garden by zhang daqian

Zhang Daqian

Scholar in the Garden

Poly Auction (Hong Kong)

Est. 1,500,000–2,000,000 HKD

mount in the mist by zhang daqian

Zhang Daqian

Mount in the Mist, 1968

Poly Auction (Hong Kong)

Est. 1,600,000–2,600,000 HKD

a fine spotted horse by zhang daqian

Zhang Daqian

A Fine Spotted Horse, 1946

Poly Auction (Hong Kong)

Est. 7,500,000–8,500,000 HKD