Zhang Daqian and Qi Baishi (Chinese)

双寿 花卉 (flowers) (3 works) by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

双寿 花卉 (Flowers) (3 works)

双寿 蘑菇 芋香 (3 works) by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

双寿 蘑菇 芋香 (3 works)

untitled (album w/3 works) by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

Untitled (album w/3 works)

flowers and landscape by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

Flowers and landscape

crabs (+ calligraphy; verso) by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

Crabs (+ Calligraphy; verso), 1949

untitled by zhang daqian and qi baishi

Zhang Daqian and Qi Baishi

Untitled