plum by zhang daqian and de lin

Zhang Daqian and De Lin

Plum