Zhang Junqiu, Zhou Huaimin and Xu Cao (Chinese)

松鹤图 by zhang junqiu, zhou huaimin and xu cao

Zhang Junqiu, Zhou Huaimin and Xu Cao

松鹤图, 1989

Shenzhen Shiji Jingdian Auction Co., Ltd.