Zhang Dengtang and Liu Baochun (Chinese)

松风泉韵 by zhang dengtang and liu baochun

Zhang Dengtang and Liu Baochun

松风泉韵, 1986

China Arts Auction Co., Ltd.