Zeng Xianguo (Chinese, )

归帆图 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

归帆图, 1987

山林 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

山林

溪山云起 by zhang zhiming, zeng xianguo and fan yang

Zhang Zhiming, Zeng Xianguo and Fan Yang

溪山云起

湖上人家 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

湖上人家, 2003

天祥长青宫 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

天祥长青宫

溪山平远图 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

溪山平远图

山水 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

山水, 2011

山水 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

山水, 1985

山水 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

山水, 2010

山水 by zeng xianguo

Zeng Xianguo

山水, 2010