Zeng Guofan (Chinese, 1872)

行书 by zeng guofan

Zeng Guofan

行书

行书黄庭坚诗 by zeng guofan

Zeng Guofan

行书黄庭坚诗

书法 by zeng guofan

Zeng Guofan

书法

行书七言诗 by zeng guofan

Zeng Guofan

行书七言诗

楷书古文 by zeng guofan

Zeng Guofan

楷书古文, 1841