untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled, 1945

study of a crow by zainul abedin

Zainul Abedin

Study of a Crow, 1949

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled, 1973

rangamoti by zainul abedin

Zainul Abedin

Rangamoti, 1955

31 wellesley lane by zainul abedin

Zainul Abedin

31 Wellesley Lane

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled, 1953

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled, 1959

untitled by zainul abedin

Zainul Abedin

Untitled, 1967

boats by zainul abedin

Zainul Abedin

Boats

woman by zainul abedin

Zainul Abedin

Woman

two women by zainul abedin

Zainul Abedin

Two women

head by zainul abedin

Zainul Abedin

Head, 1934–1934