Zackarais Martin Aagaard (Norwegian, 1913)

setting sail from the fjords at sunset by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Setting sail from the fjords at sunset

lensende skonnert by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Lensende skonnert

seilskute og dampskip by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Seilskute og dampskip

tyskerbryggen i bergen by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Tyskerbryggen i Bergen, 1886

sjöman med kikare by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Sjöman med kikare

skepp i månsken by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Skepp i månsken

borøen by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Borøen, 1900

seilskute og dampbåt ved kysten by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Seilskute og dampbåt ved kysten

norske båter langs kysten by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Norske båter langs kysten, 1891

losbåten går ut by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Losbåten går ut, 1901

seilskute og dampbåt ved kysten by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Seilskute og dampbåt ved kysten

kalastajavene rannikolla by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Kalastajavene rannikolla

seilskute, skoyte og dampskip by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Seilskute, skoyte og dampskip

dampbåt moter seilskute by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Dampbåt moter seilskute

seilskute i opprort hav by zackarais martin aagaard

Zackarais Martin Aagaard

Seilskute i opprort hav