table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue, 1961

table rose by yves klein

Yves Klein

Table rose

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table Bleue

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue, 1961

ikb 182 by yves klein

Yves Klein

IKB 182, 1961