table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue, 1963

table rose by yves klein

Yves Klein

Table rose, 1970

table bleue by yves klein

Yves Klein

Table bleue

table d'or by yves klein

Yves Klein

Table d'Or

table or by yves klein

Yves Klein

Table Or, 1961

table “bleue” by yves klein

Yves Klein

Table “bleue”