Yun Xiang (Chinese, 1655)

幽壑长松 by yun xiang

Yun Xiang

幽壑长松

山居图 by yun xiang

Yun Xiang

山居图

久旱得雨图 by yun xiang

Yun Xiang

久旱得雨图

读易图 by yun xiang

Yun Xiang

读易图, 1655

平江逸趣 by yun xiang

Yun Xiang

平江逸趣

林亭秋色 by yun xiang

Yun Xiang

林亭秋色

秋山图 by yun xiang

Yun Xiang

秋山图

landscape by yun xiang

Yun Xiang

Landscape

云山图 by yun xiang

Yun Xiang

云山图