burnt umber & ultramarine by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Burnt Umber & Ultramarine, 1991

K Auction

Sold for 760,000 HKD

View Details

burnt umber & ultramarine by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Burnt Umber & Ultramarine, 1995

K Auction

Sold for 240,000 HKD

View Details

umber blue by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber Blue, 1979

K Auction

Sold for 600,000 HKD

View Details

burnt umber & ultramarine by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Burnt Umber & Ultramarine, 1981

K Auction

Sold for 145,000 HKD

View Details

burnt umber & ultramarine by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Burnt Umber & Ultramarine, 1995

K Auction

Sold for 85,000 HKD

View Details

untitled by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Untitled, 1993

K Auction

Sold for 5,900 USD

View Details

umber by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber, 1990

K Auction

Sold for 41,400 USD

View Details

umber blue by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber Blue, 1993

K Auction

Sold for 52,200 USD

View Details

umber blue by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber Blue, 1976

K Auction

Sold for 59,400 USD

View Details

burnt ymber & ultramarine by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Burnt Ymber & Ultramarine, 2003

K Auction

Sold for 5,000 USD

View Details

untitled by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Untitled, 1993

Seoul Auction

Sold for 5,000,000 KRW

View Details

untitled by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Untitled, 1995

Seoul Auction

Sold for 6,000,000 KRW

View Details

umber 89-9 by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber 89-9, 1989

Seoul Auction

Sold for 32,000,000 KRW

View Details

untitled by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Untitled, 1991

Seoul Auction

Sold for 52,000,000 KRW

View Details

umber '88 by yun hyong-keun

Yun Hyong-Keun

Umber '88, 1988

Seoul Auction

Sold for 16,000,000 KRW

View Details