Yu Zhenfei (Chinese, 1993)

书法 by yu zhenfei

Yu Zhenfei

书法

书法 by yu zhenfei

Yu Zhenfei

书法, 1980

行书 by yu zhenfei

Yu Zhenfei

行书, 1946

running script calligraphy by mei lanfang and yu zhenfei

Mei Lanfang and Yu Zhenfei

Running script calligraphy

untitled by mei lanfang and yu zhenfei

Mei Lanfang and Yu Zhenfei

Untitled, 1948