Yu Youren (Chinese, 1964)

书法 by yu youren

Yu Youren

书法

书法 by yu youren

Yu Youren

书法

书法 by yu youren

Yu Youren

书法

书法 by yu youren

Yu Youren

书法

行书 by yu youren

Yu Youren

行书

行书 by yu youren

Yu Youren

行书, 1945

草书 by yu youren

Yu Youren

草书

行书“寿” by yu youren

Yu Youren

行书“寿”

草书 by yu youren

Yu Youren

草书

行草 by yu youren

Yu Youren

行草

紫藤八哥 by yu youren

Yu Youren

紫藤八哥