You Xiaoyun (Chinese, 1964)

幽居图 by you xiaoyun

You Xiaoyun

幽居图, 1946

山水 by you xiaoyun

You Xiaoyun

山水, 1942

疏林远岫 by you xiaoyun

You Xiaoyun

疏林远岫

沧海日出 by you xiaoyun

You Xiaoyun

沧海日出, 1948

赤壁卧游 by you xiaoyun

You Xiaoyun

赤壁卧游

春山图 by you xiaoyun

You Xiaoyun

春山图

虎丘图 by you xiaoyun

You Xiaoyun

虎丘图

林中参禅 by you xiaoyun

You Xiaoyun

林中参禅, 1950

林中参禅 by you xiaoyun

You Xiaoyun

林中参禅, 1950

青绿山水 by you xiaoyun

You Xiaoyun

青绿山水

山水 by you xiaoyun

You Xiaoyun

山水

山水 (landscape) by you xiaoyun

You Xiaoyun

山水 (Landscape)

landscape by you xiaoyun

You Xiaoyun

Landscape, 1946

秋山行旅图 by you xiaoyun

You Xiaoyun

秋山行旅图