You Qiu (Chinese, born circa 1580)

高士图 by you qiu

You Qiu

高士图

文会图 by you qiu

Attributed to You Qiu

文会图

携琴图 by you qiu

Attributed to You Qiu

携琴图

人物故事 (figure painting) by you qiu

Attributed to You Qiu

人物故事 (Figure painting)

春睡图 by you qiu

You Qiu

春睡图

童子拜石 by you qiu

You Qiu

童子拜石

deities in baimiao style by you qiu

Attributed to You Qiu

Deities In Baimiao Style, 1559

人物 by you qiu

You Qiu

人物, 1559

佛像 by you qiu

You Qiu

佛像

party by you qiu

You Qiu

Party