Yoshitsugu Haizan (Japanese, 1915)

kiefer und reishi by yoshitsugu haizan

Yoshitsugu Haizan

Kiefer und reishi, 1914