haze day by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Haze Day, 2002

pain by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Pain, 2002–2004

angry girl by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Angry Girl, 2010

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1992

in the cloud by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

In the Cloud, 2003

s.m.l (set of 9) by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

S.M.L (set of 9), 2003

fuckin politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin Politics, 2003

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy Radio, 2011

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

dog in yellow by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Dog In Yellow, 1989

untitled by yoshimoto nara and hiroshi sugimoto

Yoshimoto Nara and Hiroshi Sugimoto

Untitled, 2005

one ear and... by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

One ear and..., 1997

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 2005

night walker by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Night Walker, 2002