森林女孩 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

森林女孩, 2012

fucking no. 1 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fucking No. 1, 1995

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

quiet, quiet by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Quiet, Quiet, 1999

fuckin' politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin' Politics, 2003

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country Home, 2011

doggy radio by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Doggy Radio, 2011

o.t by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

O.T, 1994

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1989

sunset cooking by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Sunset cooking, 1997

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country home, 2011