your dog by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Your Dog, 2000

Ravenel