tower by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Tower

tide by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Tide

a note of midday by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

A Note of Midday

maiko by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Maiko

calendar by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Calendar

quicksand by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Quicksand

source by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Source

galaxy by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Galaxy

calendar by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Calendar

moonlight castle by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Moonlight castle, 2008

roses by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Roses, 2010

color by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

Color, 2010

river by yoshiro shimizu

Yoshiro Shimizu

River