Yoshio Tsuruoka (Japanese, 2007)

fan by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Fan

Mainichi Art Auction

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

Mainichi Art Auction