Yoshio Tsuruoka (Japanese, 2007)

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

landscape by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Landscape

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

hand drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Hand drum

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

flute by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Flute

maiko dancer by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko dancer

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

beat of spring by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Beat of Spring, 1985

マドモアゼル by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

マドモアゼル

マドモアゼル by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

マドモアゼル

cooling in the evening by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Cooling in the Evening

venice landscape by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Venice Landscape

madmoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Madmoiselle

landscape by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Landscape

fan by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Fan

drum by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Drum

maiko dancer by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko dancer

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle

maiko by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Maiko, 1980

mademoiselle by yoshio tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Mademoiselle