Yoshio Sekine (Japanese, 1985)

no.489 by yoshio sekine

Yoshio Sekine

No.489, 1979

gate (2 works) by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Gate (2 works), 1965

509-s by yoshio sekine

Yoshio Sekine

509-S, 1982

diptych by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Diptych

509-s by yoshio sekine

Yoshio Sekine

509-S, 1982

abacus by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Abacus, 1966

abacus by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Abacus, 1970

soroban by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Soroban, 1974

abacus (#341) by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Abacus (#341), 1974

untitled by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Untitled

untitled by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Untitled, 1965

abacus no. 341 by yoshio sekine

Yoshio Sekine

ABACUS NO. 341, 1974

abacus #71 by yoshio sekine

Yoshio Sekine

ABACUS #71, 1965

no. 221 by yoshio sekine

Yoshio Sekine

NO. 221, 1970–1970

untitled by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Untitled

untitled by yoshio sekine

Yoshio Sekine

Untitled