Yoshio Markino (British, 1956)

hyde park by yoshio markino

Yoshio Markino

Hyde park

a park in summer by yoshio markino

Yoshio Markino

A park in summer

feeding the ducks by yoshio markino

Yoshio Markino

Feeding the ducks

a park in summer by yoshio markino

Yoshio Markino

A park in summer

the cenotaph at night by yoshio markino

Yoshio Markino

The Cenotaph at night