2 maiko by yoshimasa yamahira

Yoshimasa Yamahira

2 Maiko

Mainichi Art Auction

two maiko by yoshimasa yamahira

Yoshimasa Yamahira

Two maiko

Mainichi Art Auction

maiko by yoshimasa yamahira

Yoshimasa Yamahira

Maiko

Mainichi Art Auction