quinault no.14 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

QUINAULT No.14, 1991

quinault no 31 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault No 31, 1990

quinault no. 2 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault no. 2, 1991

quinault no. 20 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault no. 20, 1991

quinault #8 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault #8, 1991

kimono i by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Kimono I, 2001–2001