murou by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Murou

lake in autumn by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Lake in Autumn

vase and yuzu by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Vase and Yuzu

fresh green in muro by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Fresh Green in Muro

autumn harvest by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Autumn Harvest

blossoms in mitsugashiwa by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Blossoms in Mitsugashiwa

ananas and western pear by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Ananas and Western Pear

fukuroda by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Fukuroda

white plum blossoms by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

White plum blossoms

orchid by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Orchid

fukuroda by yoshida yoshihiko

Yoshida Yoshihiko

Fukuroda