calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy

calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy, 1927

calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy

calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy

regular script by yong zheng

Yong Zheng

Regular script

cursive script by yong zheng

Yong Zheng

Cursive script

calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy

calligraphy by yong zheng

Yong Zheng

Calligraphy