Yngve Ekstrom (Swedish, 1988)

kurva by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Kurva, 1950

thea cart by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Thea Cart

thea cart by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Thea Cart

armchair by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Armchair

sillón primo by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Sillón Primo, 1955

armchairs (set of 4) by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Armchairs (set of 4)

thea cart by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Thea cart

thea cart by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Thea cart

banc by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Banc, 1955

krus bokhyllor (pair) by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Krus bokhyllor (pair)

krus skåp by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Krus skåp

kurva fåtölj by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Kurva fåtölj, 1953

arka chair by yngve ekstrom

Yngve Ekstrom

Arka chair, 1955