Yi Bingshou and Xu Baoshan (Chinese)

行书诗文 (poem in running script) by yi bingshou and xu baoshan

Yi Bingshou and Xu Baoshan

行书诗文 (Poem in running script)

书法 (calligraphy scrolls) by yi bingshou and xu baoshan

Yi Bingshou and Xu Baoshan

书法 (Calligraphy scrolls)

陆游诗二首卷 (calligraphy) by yi bingshou and xu baoshan

Yi Bingshou and Xu Baoshan

陆游诗二首卷 (Calligraphy)