pumpkin (rt) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (RT), 1996

a pumpkin yb-a by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A pumpkin yb-a, 2004

a pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin, 2010

flower garden by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower Garden, 1989

ashtray by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Ashtray, 1990

lizard by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Lizard, 1989

black lizards by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Black Lizards, 1989

hello! by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hello!, 1989

blue nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Blue Nets, 1987

infinity by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity, 1990

wind by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Wind, 1980

wave by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Wave, 1994

river wave by yayoi kusama

Yayoi Kusama

River Wave, 1993