pumpkin 2 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin 2, 1988

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1983

flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower, 1979

afternoon rain by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Afternoon rain, 1979

wind and rain by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Wind and rain, 1991

shoe by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shoe, 1994

dots by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dots, 1988

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1984

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1991

星云 nebula by yayoi kusama

Yayoi Kusama

星云 Nebula, 1989