pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1998

南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

南瓜, 1992

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1994

nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Nets, 1990

a pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin, 2010

coffee cup by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Coffee Cup, 1988

high heels(4) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

High Heels(4), 1999

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

PUMPKIN, 2005

summer flowers by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Summer Flowers, 1990

flowers az by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers AZ

果篮 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

果篮, 2002

a pumpkin gb-d by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin GB-D, 2004

a pumpkin yb-d by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin YB-D, 2004

red pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Red Pumpkin, 1991

silver shoe by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Silver Shoe, 1965