pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2002

flowers by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers, 1996

flower xl by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower xl, 1993

flower fw by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower fw, 1993

sea by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Sea, 1989

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

river by yayoi kusama

Yayoi Kusama

River, 1991

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2002

papillon (ii) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Papillon (II), 2000

papillon (i) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Papillon (I), 2000

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1991

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1998

mushrooms by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Mushrooms, 1978

watermelon by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Watermelon, 1989

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1984