a pumpkin yb-a by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A pumpkin yb-a, 2004

a pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin, 2010

flower garden by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower Garden, 1989

ashtray by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Ashtray, 1990

lizard by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Lizard, 1989

black lizards by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Black Lizards, 1989

hello! by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hello!, 1989

blue nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Blue Nets, 1987

infinity by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity, 1990

wind by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Wind, 1980

wave by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Wave, 1994

river wave by yayoi kusama

Yayoi Kusama

River Wave, 1993

city by yayoi kusama

Yayoi Kusama

City, 1993

butterfly by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterfly, 1985

toadstools by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Toadstools, 1990

watch by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Watch, 1989

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin

南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

南瓜, 2004

红色南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

红色南瓜, 1996

南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

南瓜, 2004