pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1991

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1998

mushrooms by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Mushrooms, 1978

watermelon by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Watermelon, 1989

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1984

snail by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Snail, 1989

key-chan by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Key-Chan, 2008

帽子 (hat) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

帽子 (Hat), 1983