pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin

pumpkin(rysq) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin(RYSQ)

pumpkin(gy) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin(GY)

silver wind by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Silver Wind, 1978

apple by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Apple, 1978

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower, 1997

pumpkins by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkins, 1991

flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower, 1979

cob by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Cob, 1980

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1957

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

red pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Red pumpkin, 1990

mount fuji by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Mount Fuji, 1983

flowers c by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers C, 2005

flowers xl by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers xl, 1993

flowers fw by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers FW, 1993

night flowers by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Night flowers, 2003

fireflies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Fireflies, 1999