shoe by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shoe, 1976–1994

love forever by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Love forever

dots obsession by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dots Obsession, 2011

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1988

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2000

pumpkin (yy) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (YY), 1996

three pumpkins by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Three Pumpkins, 1993

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1985

flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower, 1982

shoes by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shoes, 1985

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1986

pumpkin 2 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin 2, 1988

flower (4) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower (4), 1999

dots obsession by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dots Obsession, 2011

city by yayoi kusama

Yayoi Kusama

City, 1989

butterflies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterflies, 1989

tulipe (i) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulipe (I), 2000