pumpkin army by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin Army, 1985

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2002

white no. 28 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

White No. 28, 1960

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1968

face no. 5 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Face no. 5, 1953

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1993

afternoon by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Afternoon, 1987

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1982

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity nets, 1999

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1995

encounter by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Encounter, 1954

pumpkin 南瓜 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin 南瓜, 1998

flowers 花 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers 花, 1991