pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

red pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Red pumpkin, 1990

mount fuji by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Mount Fuji, 1983

flowers c by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers C, 2005

flowers xl by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers xl, 1993

flowers fw by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers FW, 1993

night flowers by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Night flowers, 2003

fireflies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Fireflies, 1999

women by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Women, 2006

flowers b by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers B, 2005

a pumpkin yb-a by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin YB-A, 2004

a pumpkin (rt) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin (RT), 2004

tulip (ii) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulip (II), 2000

tulip (i) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulip (I), 2000

pumpkin my by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin MY, 1999

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 1995