Yaviz Basalamah (Javanese, )

she loved him by yaviz basalamah

Yaviz Basalamah

She loved him, 2009