Yao Shuping (Chinese, 1927)

归舟图 by yao shuping

Yao Shuping

归舟图

疏林秋晚 by yao shuping

Yao Shuping

疏林秋晚

携琴访友 by yao shuping

Yao Shuping

携琴访友

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水

荒茫苍翠 by yao shuping

Yao Shuping

荒茫苍翠

隔岸秋色 by yao shuping

Yao Shuping

隔岸秋色, 1910

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水

仿米家山水 by yao shuping

Yao Shuping

仿米家山水

松坡泉韵 by yao shuping

Yao Shuping

松坡泉韵

柳溪放艇 by yao shuping

Yao Shuping

柳溪放艇, 1904

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水, 1920

仿米芾山水 by yao shuping

Yao Shuping

仿米芾山水

live away by yao shuping

Yao Shuping

Live away

相马图 by yao shuping

Yao Shuping

相马图, 1900

荒坡泉韵 by yao shuping

Yao Shuping

荒坡泉韵, 1923

霜林烟岫 by yao shuping

Yao Shuping

霜林烟岫, 1907

寒山踏雪 by yao shuping

Yao Shuping

寒山踏雪

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水