Yao Shuping (Chinese, 1927)

山水 镜片四屏 水墨、设色纸本 (in 4 parts) by wu daiqiu, xu xingmin, yang yi, and yao zhongbao

Wu Daiqiu, Xu Xingmin, Yang Yi, and Yao Zhongbao

山水 镜片四屏 水墨、设色纸本 (in 4 parts)

疏林红叶 by yao shuping

Yao Shuping

疏林红叶

柳溪泛舟图 by yao shuping

Yao Shuping

柳溪泛舟图

浮岚凝翠 by yao shuping

Yao Shuping

浮岚凝翠

风雅 (in 4 parts) by cheng zhang, shen xinhai, yao zhongbao, and huang shanshou

Cheng Zhang, Shen Xinhai, Yao Zhongbao, and Huang Shanshou

风雅 (in 4 parts), 1919

寒山雪霁 by yao shuping

Yao Shuping

寒山雪霁

秋林丛兴 by yao shuping

Yao Shuping

秋林丛兴

湘江双梧 by yao shuping

Yao Shuping

湘江双梧

帆影秋林 by yao shuping

Yao Shuping

帆影秋林

层峦叠嶂 by yao shuping

Yao Shuping

层峦叠嶂

柳堤春晓 by yao shuping

Yao Shuping

柳堤春晓

菊石蝴蝶 by yao shuping

Yao Shuping

菊石蝴蝶

溪山泛舟 by yao shuping

Yao Shuping

溪山泛舟

罗汉 by yao shuping

Yao Shuping

罗汉

山水 by yao shuping

Yao Shuping

山水, 1921

寒江钓艇 by yao shuping

Yao Shuping

寒江钓艇, 1917