Yang Zhengxin, Shen Roujian and Xu Zihe (Chinese)

鸡鸣图 by yang zhengxin, shen roujian and xu zihe

Yang Zhengxin, Shen Roujian and Xu Zihe

鸡鸣图