Yang Shanshen (Chinese, 2004)

葡萄松鼠图 纸本 设色 by li geming and yang shanshen

Li Geming and Yang Shanshen

葡萄松鼠图 纸本 设色

书法 立轴 by yang shanshen

Yang Shanshen

书法 立轴

plum blossom and bamboo by yang shanshen and zhao shaoang

Yang Shanshen and Zhao Shaoang

Plum blossom and bamboo

书法 立轴 纸本 by yang shanshen

Yang Shanshen

书法 立轴 纸本

鸟禽 立轴 纸本 by yang shanshen

Yang Shanshen

鸟禽 立轴 纸本