Yamamoto Sanshichirou (Japanese)

东便门角楼 by yamamoto sanshichirou

Yamamoto Sanshichirou

东便门角楼, 1900–1909

天坛祈年殿 by yamamoto sanshichirou

Yamamoto Sanshichirou

天坛祈年殿, 1900–1909

十三陵牌楼 by yamamoto sanshichirou

Yamamoto Sanshichirou

十三陵牌楼, 1900–1909

北京名胜 (album of 36) by yamamoto sanshichirou

Yamamoto Sanshichirou

北京名胜 (album of 36), 1899