Yalcin Gokcebag (Turkish, born )

the gathering by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

The Gathering, 2005

peyzaj by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peyzaj

köy by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Köy, 1980

kağnılar by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Kağnılar, 1982

hasat zamanı by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Hasat Zamanı, 2000

çay toplayanlar by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Çay Toplayanlar, 1983

harvest season by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Harvest Season, 1990

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage, 2003

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage, 1990

near river side by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Near river side, 1990

çay toplayanlar by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Çay Toplayanlar, 1996

peyzaj by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peyzaj, 2005

spring by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Spring, 1991

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage, 1979

peysage by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Peysage

landscape by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Landscape, 1997

winter by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Winter, 1996

anadolu'da bahar by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Anadolu'da Bahar

landscape by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Landscape, 1995

landscape by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Landscape, 1997

nomads by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Nomads, 1984

hasat by yalcin gokcebag

Yalcin Gokcebag

Hasat