Ya Ming (Chinese, 2002)

江南烟雨 by ya ming

Ya Ming

江南烟雨

拜石图 by ya ming

Ya Ming

拜石图

山水 by ya ming

Ya Ming

山水, 1983

人物 by ya ming

Ya Ming

人物, 1967

高秋图 by ya ming

Ya Ming

高秋图

岳阳楼 by ya ming

Ya Ming

岳阳楼

书法 by ya ming

Ya Ming

书法

拜石 by ya ming

Ya Ming

拜石, 1983

黄山烟云 by ya ming

Ya Ming

黄山烟云

春雨 by ya ming

Ya Ming

春雨

西园雅集 by ya ming

Ya Ming

西园雅集