Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku) (Chinese, 1896)

running script (couplet) by xugu (hiu-kou or hsu-ku)

Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku)

Running script (couplet), 1896

chrysanthemum and mynahs by xugu (hiu-kou or hsu-ku)

Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku)

Chrysanthemum and mynahs, 1893

narcissus by xugu (hiu-kou or hsu-ku)

Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku)

NARCISSUS

crane and prunus by xugu (hiu-kou or hsu-ku)

Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku)

CRANE AND PRUNUS, 1891

lotus pods and bamboo shoots by xugu (hiu-kou or hsu-ku)

Attributed to Xugu (Hiu-kou or Hsu-ku)

LOTUS PODS AND BAMBOO SHOOTS