Xu Zihe (Chinese, 1999)

云山烟雨 by xu zihe

Xu Zihe

云山烟雨

竹石图 by xu zihe

Xu Zihe

竹石图

古松图 by xu zihe

Xu Zihe

古松图

松树 by xu zihe

Xu Zihe

松树, 1978

幽兰 by xu zihe

Xu Zihe

幽兰, 1995

荷香清远 by xu zihe

Xu Zihe

荷香清远

竹子 by xu zihe

Xu Zihe

竹子

兰花 by xu zihe

Xu Zihe

兰花