Xu Zhongxing (Chinese, 1578)

行书诗 by xu zhongxing

Xu Zhongxing

行书诗