Xu Zhongnan (Chinese, 1953)

苍松图 by xu zhongnan

Xu Zhongnan

苍松图, 1950

苍松图 by xu zhongnan

Xu Zhongnan

苍松图