Xu Zhenshi (Chinese, born )

漓江山水 by xu zhenshi

Xu Zhenshi

漓江山水

牧归图 by xu zhenshi

Xu Zhenshi

牧归图, 1991