Xu Zhengbai (Chinese, )

泛舟图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

泛舟图, 1947

祖国山河图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

祖国山河图

渔樵归楫 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

渔樵归楫, 1933

岁朝清供 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

岁朝清供, 1922

柳鱼图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

柳鱼图

鱼柳图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

鱼柳图

fisherman by xu zhengbai

Xu Zhengbai

Fisherman, 1931