Xu Zhengbai (Chinese, born )

泛舟图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

泛舟图, 1947

祖国山河图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

祖国山河图

渔樵归楫 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

渔樵归楫, 1933

岁朝清供 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

岁朝清供, 1922

柳鱼图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

柳鱼图

鱼柳图 by xu zhengbai

Xu Zhengbai

鱼柳图

蔬果图 by shen zicheng, lou xinhu, xu zhengbai, zheng wuchang and huang baoyue

Shen Zicheng, Lou Xinhu, Xu Zhengbai, Zheng Wuchang and Huang Baoyue

蔬果图, 1928

fisherman by xu zhengbai

Xu Zhengbai

Fisherman, 1931