Xu Zhen (Chinese, 1915)

花鸟画 by xu zhen

Xu Zhen

花鸟画

花鸟 by xu zhen

Xu Zhen

花鸟, 1876

花鸟 by xu zhen

Xu Zhen

花鸟, 1864

菊石图 by xu zhen

Xu Zhen

菊石图

花鸟 by xu zhen

Xu Zhen

花鸟