Xu Yongyi (Chinese, 1900)

untitled by cheng qinwang, xu shuming, guan furen and xu yongyi

Cheng Qinwang, Xu Shuming, Guan Furen and Xu Yongyi

Untitled