Xu Yingkui (Chinese, 1903)

对联 (couplet) by xu yingkui

Xu Yingkui

对联 (couplet)