Xu Xiaoyin (Chinese, 1949)

春郊闲逸 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

春郊闲逸

赏梅图 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

赏梅图

花鸟 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

花鸟

花鸟 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

花鸟, 1947

松鹤延年 by xu xiaoyin and jin mengshi

Xu Xiaoyin and Jin Mengshi

松鹤延年

看梅图 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

看梅图, 1944

岁朝图 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

岁朝图

八骏图 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

八骏图

多子图 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

多子图, 1943

花鸟 by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

花鸟

松鹤图 by xu xiaoyin and jin mengshi

Xu Xiaoyin and Jin Mengshi

松鹤图

untitled by xu xiaoyin

Xu Xiaoyin

Untitled