Xu Wanxiong (Chinese, 1995)

萱蕐慈竹图 by xu wanxiong

Xu Wanxiong

萱蕐慈竹图